Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka polska jest powiązana poprzez udziałowców i osoby zarządzające z spółką w USA, która powstała w 2016 roku. Posiada należności i zobowiązania z różnych tytułów (m.in. sprzedaż i zakup towarów, świadczenie usług np. zarządzania i poręczeń, umowy pożyczki). Łączna wartość transakcji przekracza limit 300.000 EURO. Spółka jest zobowiązana do składania CIT-TP za lata 2017 i 2018.

Czy ma obowiązek sporządzania ORD-U za lata 2016-2018? Według jakiego kursu należy przeliczać wartość poszczególnych faktur lub umów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?