Czy Polska implementowała do krajowych przepisów o rachunkowości postanowienia dyrektywy nr 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r.... - OpenLEX

Czy Polska implementowała do krajowych przepisów o rachunkowości postanowienia dyrektywy nr 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Polska implementowała do krajowych przepisów o rachunkowości postanowienia dyrektywy nr 78/660/CE z dnia 25 lipca 1978 r.?

Jeśli tak, proszę o podanie dat implementacji z podaniem numerów dzienników ustaw, które tę dyrektywę wprowadziły.

Czy sprawozdania finansowe sporządzane według przepisów ustawy o rachunkowości spełniają wymogi podanej dyrektywy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX