Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 listopada 2008 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2006 r.

PYTANIE

Firma prowadzi w Irlandii roboty budowlano-montażowe, polegające na instalacji linii elektroenergetycznych.

Od marca.2004 r. posiadamy w Irlandii zakład. Jesteśmy zarejestrowanymi w Irlandii podatnikami i z tytułu prowadzonej działalności odprowadzamy podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT.

Zakład w Irlandii nie posiada osobowości prawnej i nie ma uprawnień do samodzielnego działania. Wszelkie decyzje z zakresu zarządzania podejmowane są w Polsce. Kierownika zakładu w Irlandii może podejmować jedynie drobne zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania.

Przychód z działalności tam prowadzonej stanowi około 22% przychodów firmy. Oryginały faktur są przekazywane do biura rachunkowego w Irlandii (które na bieżąco rozlicza VAT, a na koniec roku sporządzi sprawozdanie finansowe wg wymogów prawa irlandzkiego). Kserokopie faktur, przekazywane są do Polski i w siedzibie firmy księgowane są w ciężar kosztów irlandzkiego zakładu. Obecnie ewidencję dla zdarzeń gospodarczych w Irlandii prowadzimy w euro.

Czy VAT naliczony od zakupów dokonywanych na terenie Polski, związanych z wykonywaniem usług na terenie Irlandii, możemy odliczać od podatku należnego płaconego w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?