Czy położna POZ może obecnie realizować spotkania do 5 osób w ramach świadczeń z zakresu edukacja przedporodowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2091) położna POZ może bez przeszkód realizować spotkanie do 5 osób (w tym 4 kobiety ciężarne) w ramach świadczeń położnej POZ z zakresu edukacja przedporodowa z zachowaniem zastosowania wszystkich środków zapobiegania zakażeniom (dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa, zachowanie odległości między uczestniczkami)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access