Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy półkolonie niewyjazdowe (odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny) zorganizowane przez "Fundację Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS" dla dziecka (poniżej 18 roku życia) pracownika sfinansowane z ZFŚS zgodnie z kryterium socjalnym korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych na podstawie dostarczonego rachunku wystawionego przez Fundację na mamę dziecka, która jest naszym pracownikiem (rachunek z tytułem "uczestnictwo w półkolonii "Kidstown-szczecin") ze wskazaniem dziecka (imię i nazwisko)?

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: Art. 21 ust. 1 wolne od podatku dochodowego są: 78) dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18: a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?