Czy polecenie dodatkowej pracy, nieujętej w rozkładzie, uzasadnia skrócenie odpoczynku tygodniowego? - OpenLEX

Nowość Czy polecenie dodatkowej pracy, nieujętej w rozkładzie, uzasadnia skrócenie odpoczynku tygodniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 133 § 2 k.p. stanowi, iż przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.

Czy przepis ten odnosi się do sytuacji wyjątkowej, gdy dany pracownik przechodzi na inną zmianę - czy dotyczy również gdy cała brygada zmienia zmianę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX