Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2010 r.

PYTANIE

Czy Polak, zatrudniony w firmie angielskiej, świadczący pracę głównie na terenie Polski i Rosji, podlega obowiązkowym składkom społecznym, zdrowotnej i funduszowi pracy oraz gwarantowanych świadczeń pracowniczych na terenie Polski?

Firma angielska nie posiada na terenie Polski przedstawicielstwa, pracownik ma w Polsce stałe miejsce pobytu, otrzymuje wynagrodzenie na konto bankowe co miesiąc w różnej wysokości. ZUS twierdzi, że od wejścia do Unii Europejskiej taki pracownik powinien mieć odprowadzane składki do polskiego ZUS: czy to za pośrednictwem zagranicznego płatnika (który musi się tu zarejestrować i uzyskać NIP), czy też na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a Polakiem - pracownik wstępuje wobec samego siebie w obowiązki płatnika i sam odprowadza składki. Na stronach internetowych ZUS są wyjaśnienia dotyczące tej sprawy, ale odnoszą się do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 5 lipca 1971, s. 2 i nast. z późn. zm.). W naszym przypadku nie ma mowy o przemieszczaniu się pracownika.

Czy ZUS ma więc rację?

Jeśli tak, to w jaki sposób powinny być rozliczane składki i z jakim kodem taki pracownik powinien się zgłosić do ZUS?

Prosiłbym o przykład dla założonego wpływu 3000 EURO za jeden miesiąc.

Czy powinno się też stosować kurs średni NBP do przeliczeń, czy kurs stosowany przez bank, do którego wpływa wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?