Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 6r ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- dalej u.u.c.p.g., z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o.

Czy przez pojęcie "miejsca" można rozumieć działki prywatne?

Czy są to tylko działki gminne ogólnodostępne?

Dodatkowo składowane odpady to części z rozebranych samochodów oraz trociny z pieca.

Czy powyższe podlegają usunięciu, zgodnie z ustawą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?