Czy pojęcie drogi wskazane w art. 115a ust. 2 p.o.ś. należy rozumieć jako drogę publiczną, czy też kwalifikuje się każda możliwa droga w tym również drogi wewnętrzne i prywatne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pojęcie drogi wskazane w art. 115a ust. 2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. należy rozumieć jako drogę publiczną, czy też kwalifikuje się każda możliwa droga w tym również drogi wewnętrzne i prywatne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX