Czy pojęcia regulaminu kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej w SP ZOZ-ach są traktowane jako synonim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Machulak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pojęcia regulaminu kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej w SP ZOZ-ach są traktowane jako synonim?

Czy istnieje obowiązek pisemnych rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli zarządczych?

Jakie akta prawne jednoznacznie określają te kwestie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX