Czy podział masy spadkowej dokonany bez spłat i wzajemnych roszczeń można uznać za zbycie w rozumieniu art. 36 ust. 4 ustawy o... - OpenLEX

Czy podział masy spadkowej dokonany bez spłat i wzajemnych roszczeń można uznać za zbycie w rozumieniu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dając podstawę do ustalenia opłaty planistycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podział masy spadkowej dokonany bez spłat i wzajemnych roszczeń można uznać za zbycie w rozumieniu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dając podstawę do ustalenia opłaty planistycznej w świetle: wyroku WSA w Olsztynie z 3 listopada 2009 r., II SA/OI 790/09, uchwały składu pięciu sędziów NSA z 30 października 2000 r., OPK 16/2000, wyroku NSA z 5 maja 2009 r., II OSK 302/08, wyroku NSA z 5 marca 2009 r., OSK 302/08, wyroku WSA w Gliwicach z 22 stycznia 2010 r., II SA/GI 790/09, wyroku SN z 11 marca 2011 r., II CSK 321/10?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX