Czy podział budynku i zniesienie współwłasności powinno być poprzedzone wyodrębnieniem samodzielnych lokali?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na działce, która w przyszłości podlegać będzie podziałowi, znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. W wyniku podziału budynku, w jednej jego części znajdować się będzie samodzielny lokal mieszkalny. Natomiast pomieszczenie w drugiej części nie będzie lokalem mieszkalnym ze względu na to, iż nie zaspokaja pełnych potrzeb mieszkaniowych wynikających z ustawy o własności lokali, jednakże będzie samodzielnym lokalem.

Czy podział budynku i zniesienie współwłasności powinno być poprzedzone wyodrębnieniem samodzielnych lokali i czy muszą to być lokale mieszkalne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access