Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepisy ustawy z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw w części dotyczącej specjalistów, dotyczą również lekarzy specjalistów zatrudnionych w podmiotach bezpośrednio podległych Ministrowi Zdrowia (Centra Krwiodawstwa), ale nie posiadających umowy z NFZ na realizację świadczeń gwarantowanych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?