Czy podwyższenie kapitału zakładowego generuje przychód podatkowy? - OpenLEX

Czy podwyższenie kapitału zakładowego generuje przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spóła z o.o. podjęła uchwałę o zwiększeniu kapitału zakładowego z kapitału zapasowego o kwotę 100.000 zł. Wspólnikami spółki jest w 10% osoba fizyczna i w 90% zagraniczna osoba prawna posiadające siedzibę w Hiszpanii.

Czy u wspólnika będącego osobą fizyczną prawną powstaje przychód do opodatkowania?

Czy można ten przychód zwolnić na podstawie art. 22 ust. 4 CIT?

Czy spółka, w przypadku braku możliwości zastosowania zwolnienia, powinna pobrać podatek od kwoty 90.000 zł, czy tą kwotę powinna ubruttowić i tym samym zmniejszyć kapitał zapasowy o kwotę ubruttowioną i czy do tego jest potrzebna dodatkowa uchwała?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX