Czy podwyżki przeznaczone dla pracowników ochrony zdrowia mogą otrzymać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych? - OpenLEX

Czy podwyżki przeznaczone dla pracowników ochrony zdrowia mogą otrzymać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i podpisał aneks na podniesienie wynagrodzeń w ochronie zdrowia może przekazać te środki także na inne cele dotyczące finansowania kosztów działalności medycznej?

Podmiot na umowę o pracę zatrudnia zaledwie 20% ogółu personelu, a środki z tytułu rekomendacji AOTMiT, MZ i ostatecznie z NFZ zostały ujęte we wzroście wyceny świadczeń, co generalnie wpływa na korzyść świadczeniodawcy, bo nie ma odrębnego modelu przekazywania środków podwyżkowych przez niezależny strumień finansowania. tak było do tej pory.

Czy istnieją przepisy mówiące o kontroli świadczeniodawców mające na celu weryfikację czy został wdrożony prawidłowy sposób przekazania tych środków na wzrost wynagrodzenia?

Czy są wyznaczone kary?

Czy podwyżki mogą otrzymać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX