Czy podwykonawca postąpił prawidłowo wystawiając fakturę VAT ze stawką 8% do dostawy i montażu mobilnego podnośnika dla niepełnosprawnych z wyposażeniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Spółka z o.o., czynny podatnik VAT, jest generalnym wykonawcą zadania: "Zaprojektowanie i budowa dodatkowych pomostów pływających w porcie śródlądowym..." na rzecz inwestora zewnętrznego. Wykonanie poszczególnych robót budowlano-montażowych zleca podwykonawcom informując, że zamówienie/umowa są zawierane w celu wykonania zobowiązań ciążących na GW względem zamawiającego.

Spółka zleciła firmie zewnętrznej, która również jest czynnym podatnikiem VAT kompleksową dostawę i montaż mobilnego podnośnika dla niepełnosprawnych z wyposażeniem, która obejmuje: montaż dwóch tulej socket A w oczepie przy pomoście, pilot przewodowy, orczyk mocujący siedzisko, siedzisko PCV, ładowarka, wózek transportowy, szkolenie personelu, uruchomienie podnośnika basenowego oraz wszelkie inne prace niezbędne do realizacji powierzonego zadania, bez których nie można wykonać zamówienia zapewniającego przekazanie obiektu do użytkowania, w tym dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz przegląd serwisowy raz do roku przez okres 3 lat.

Podwykonawca przyjmujący zamówienie oświadczył, iż zakres prac objętych ww. zamówieniem sklasyfikowany jest w PKWiU 28.22.18.0 - Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowywania lub rozładowywania. W kwalifikacji PKWIU 2008 w sekcji C zamieszczono opis, że w sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 załącznika nr 3 do u.p.t.u.). Podwykonawca za wykonaną usługę wystawił fakturę VAT bez odwrotnego obciążenia, stosując stawkę VAT 8% i powołując się na art. 41 ust. 2 oraz poz. 99, 101 i 105 załącznika nr 3 do u.p.t.u.

Czy podwykonawca postąpił prawidłowo zarówno w zakresie wystawienia faktury VAT bez odwrotnego obciążenia, jak i zastosowania obniżonej stawki VAT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access