Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r.

PYTANIE

Wykonawca złożył w ofercie załącznik "Wykaz części zamówienia powierzone podwykonawcom", w którym wskazał roboty branży drogowej, jednocześnie załączając oświadczenie danego podwykonawcy, iż zobowiązuje się wykonać roboty tej branży (kopia za zgodność z oryginałem). W dalszej części oferty wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie tej firmy w celu spełniania warunków przetargu. Pisemne zobowiązanie zostało złożone również w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w oryginale.

Czy również oświadczenie dotyczące podwykonawstwa czy dopuszczalna jest kopia?

Czy wezwać wykonawcę jedynie do złożenia oryginału pisemnego zobowiązania czy również oświadczenia o podwykonawstwie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację