Czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2015 r. lub I... - OpenLEX

Czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2015 r. lub I kwartale 2016 r. podlegała waloryzacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik R miał przyznane prawo do świadczenia rehabilitacyjnego za okres od 30 grudnia 2015 r. do 27 maja 2016 r. (decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia na 6 miesięcy). Pracownik miał wypadek w pracy, więc otrzymywał zasiłek i świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru. Podstawa to 5088,19 zł. Pracownik K miał przyznane prawo do świadczenia rehabilitacyjnego za okres od 12 października 2015 r. do 9 stycznia 2016 r. (pierwsza decyzja ZUS, 90% podstawy wymiaru) oraz od 10 stycznia 2016 do 8 maja 2016 (druga decyzja ZUS, 75% podstawy wymiaru). Podstawa wymiaru to 2125,03 zł.

Czy w przedstawionej sytuacji należy dokonać waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego?

Jeśli tak, to jakie podstawy należy przyjąć do wypłaty świadczenia za poszczególne miesiące?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX