Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ewidencji Spółki znajduje się zbiorczy środek trwały (KŚT 220) składający się ze słupów (ok. 100 szt.) trwale połączonych z gruntem, na których zamocowane są oprawy oświetleniowe. Celem gospodarczym tego środka trwałego jest oświetlenie długiego odcinka drogi wewnętrznej. Cel ten związany jest nierozerwalnie z prowadzoną działalnością gospodarczą przez spółkę. Jak dotychczas wartość początkowa tego środka trwałego jako podstawa do amortyzacji podatkowej (stawka 4,5%) stanowiła w całości podstawę do opodatkowania tej budowli podatkiem od nieruchomości (2% w skali roku). W odniesieniu do obiektu następują wciąż odpisy amortyzacyjno-umorzeniowe (wartość netto jest większa od zera). Obecnie dokonano ulepszenia tego środka trwałego (modernizacja) poprzez wymianę dotychczasowych opraw sodowych na nowe oprawy typu LED (wzrost wartości użytkowej obiektu wynika m.in. z oszczędności poboru energii elektrycznej). Wartość początkowa tego środka trwałego uległa zwiększeniu o wydatki związane z nabyciem opraw typu LED.

Czy podstawa do opodatkowania tej budowli podatkiem od nieruchomości w opisanych okolicznościach winna ulec zwiększeniu o wydatki związane z nabyciem opraw LED ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?