Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie tylko wartość aportu, która podwyższy kapitał zakładowy czy cała wniesiona kwota?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

ABC spółka z o.o. planuje wnieść do ABC spółki z o.o. ska aport przedsiębiorstwa zgodnie z art. 132 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - dalej k.s.h. w wysokości 5.000.000 zł. Obecnie jest założycielem spółki ABC spółka z o.o. ska oraz jej jedynym komplementariuszem, ale nie jest akcjonariuszem. Wartość aportu w kwocie 1.000.000 zł podwyższy kapitał zakładowy (wartość nominalna obejmowanych akcji), a w kwocie 4.000.0000 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Czy zgodnie z brzmieniem art.6 ust. 1 pkt 8 lit. a i b u.p.c.c. podstawą podatku od czynności cywilnoprawnych będzie tylko i wyłącznie kwota 1.000.000 zł kapitału zakładowego, czy cała kwota 5.000.000 zł?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access