Czy podpisanie z pracownikiem umowy o pracę, zawierającej klauzulę o możliwej wypłacie odszkodowania, powoduje konieczność wykazania zobowiązania warunkowego lub utworzenia rezerwy na zobowiązania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy fakt podpisania z pracownikiem umowy o pracę, zawierającej klauzulę mówiącą, iż "w przypadku rozwiązania umowy w okresie krótszym niż 3 lata pracownikowi będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości 50.000 zł" powinien znaleźć odzwierciedlenie w księgach rachunkowych spółki, w postaci wykazania zobowiązania warunkowego lub utworzenia rezerwy na zobowiązania (w tym zwłaszcza w przypadku zmiany właściciela jednostki)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access