Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmioty powiązane mają obowiązek sporządzania i raportowania schematów podatkowych w następującej sytuacji?

Jestem udziałowcem spółki "A" z ograniczoną odpowiedzialnością (50% udziałów) - i jednocześnie członkiem Zarządu zatrudnionym na umowę o pracę. Dodatkowo prowadzę indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą - biuro rachunkowe "B" .W ramach biura rachunkowego świadczę usługi księgowo- kadrowe dla spółki w której mam udziały. Obydwa podmioty gospodarcze są jednostkami mikro. Przychody i koszty spółki z o.o. , wartość aktywów wyniosły poniżej 1.000.000 pln, podatek CIT -15% za 2018 , za 2019 strata podatkowa (4000zł), będzie pokryta niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych. Z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczam się na zasadach ogólnych - podatek liniowy 19% - podatkowa księga przychodów i rozchodów.Wartość przychodów i kosztów "B" nie przekracza 200.000 zł."A " i "B" podmioty krajowe których dochody w całości podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wartość świadczonych usług dla spółki z o.o. wynosi rocznie od 2400 zł- 6000zł., a wartość nabytych towarów przez biuro B od spółki A nie więcej niż 1000 zł.W transakcjach pomiędzy tymi firmami stosowane są ceny rynkowe.

Czy w związku z takim stanem obydwie firmy są zwolnione z obowiązku sporządzania i raportowania schematów podatkowych? Czy spoczywają na nas inne dodatkowe obowiązki względem US/KAS z uwagi na to, że obydwa podmioty są jednostkami powiązanymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?