Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 stycznia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 15zzzh ust. 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) – dalej u.s.r.cov., ulgi, o których mowa w art. 15zzze-15zzzg u.s.r.cov., w przypadku udzielenia ich podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Czy wobec tego podmiotom, którym jst udzieli ulgi w spłacie należności związane z gospodarowaniem nieruchomościami (opłata za najem), należy wystawić zaświadczenie o pomocy publicznej, skoro nie jest to pomoc de minimis?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?