Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów z uwagi na wytwarzanie odpadów o kodzie 18 01 03*, a nie przekraczający limitów ilościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 23.12.2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531) ma obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji rodzajowej wytwarzanych odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?