Czy podmiot zatrudniający ponosi odpowiedzialność za utratę przez pracownika prawa do dopłaty rocznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za utratę przez pracownika dopłaty rocznej z PPK?

Pracownik zadeklarował opłatę na PPK w wysokości 0,5%. Jednak w trakcie roku kalendarzowego pracownik przekroczył dochód uprawniający do obniżenia opłaty. Pracodawca nie zweryfikował powyższego faktu. Zgodnie z art. 32 ust. 5 jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że uczestnik PPK, o którym mowa w art. 27 ust. 2, osiągał w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez tego uczestnika PPK wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę określoną w art. 27 ust. 2, uczestnikowi PPK za rok, w którym nastąpiło takie przekroczenie, dopłata roczna nie przysługuje.

Czy pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody?

Czy pracodawca ma możliwość podwyższenia opłaty na PPK w celu pokrycia szkody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX