Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot zajmujący się sprzedażą detaliczną ekologicznych środków spożywczych magazynowanych na terenie zakładu klientom detalicznym jak i w systemie B2B w opakowaniach producenta podlega wymogom certyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/848 z 30.05.2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.Urz. UE L 150/1) - dalej rozporządzenie 2018/848?

Przedsiębiorstwo sprzedaje jedynie ekologiczne środki spożywcze zapakowane i oznakowane przez producenta żywności.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?