Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów jest obowiązany do posiadania świadectwa kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami i dołączenia tego dokumentu do wniosku zgodnie z art. 151 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. jako potwierdzenie możliwości prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z decyzji wyrażającej zgodę na zamkniecie składowiska?

Dodać należy, iż na przedmiotowym składowisku nie przeprowadzono jeszcze działań rekultywacyjnych, a wiec nowy podmiot będzie obowiązany do ich wykonania.

Czy brak świadectwa kwalifikacji może być podstawą do odmowy przeniesienia praw i obowiązków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?