Czy podmiot zagraniczny ma prawo do zwrotu podatku zapłaconego w Polsce w związku z eksportem zakupionych towarów w Polsce na Ukrainę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Twardoch Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2015 r.

PYTANIE

Spółka sprzedaje wyroby klientowi niemieckiemu, który następnie odsprzedaje je podmiotowi ukraińskiemu. Transport towaru odbywa się bezpośrednio z naszej fabryki do podmiotu ukraińskiego. Transport organizuje podmiot niemiecki. Eksporterem na dokumentach celnych jest podmiot niemiecki. Ponieważ odprawę celna organizuje podmiot niemiecki, a Spółka ma negatywne doświadczenia z eksportem pośrednim (problemy z otrzymaniem odpowiednich dokumentów celnych), postanowiono, że faktura dokumentująca sprzedaż wyrobów przez Spółkę polską na podmiot niemiecki będzie wystawiona z polskim podatkiem VAT 23%.

Czy podmiot zagraniczny ma prawo do zwrotu podatku zapłaconego z tytułu powyższej transakcji w tzw. procedurze zwrotu podatku podmiotom zagranicznym?

Czy też powinien się zarejestrować jako podatnik VAT w Polsce?

A może podatnik niemiecki dokonujący eksportu jak w powyższym przypadku powinien obowiązkowo być podatnikiem VAT w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access