Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2018 r.

PYTANIE

Gmina zawarła z przedsiębiorstwem umowę na odbiór odpadów komunalnych, w której zamieszczono zapis dotyczący konieczności podpisania umowy przez wykonawcę z recyklerem. Po podpisaniu umowy zamawiający został poinformowany, że podmiot ma zawarte umowy z podmiotami przetwarzającymi odpady, jednak część odpadów przekazywana jest podmiotowi odpowiedzialnemu za zbieranie odpadów selektywnych i ich dalsze przekazywanie do przetworzenia.

Czy opisana sytuacja mieści się w granicach art. 9e ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?