Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot zobowiązany do prowadzenia monitoringu zlokalizowany jest obok podmiotu również do tego zobowiązanego. Posiadają wspólny monitoring, tzn. podmiot X ma zainstalowany monitoring, który również obejmuje miejsca magazynowania podmiotu Y i między podmiotami istnieje umowa użyczenia.

Czy można uznać w takim wypadku spełnienie obowiązku posiadania monitoringu przez oba podmioty, w szczególności przez podmiot Y?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?