Czy podmiot wytwarzający odpady powinien uzyskać stosowne zezwolenie, jeżeli zbiera odpady w miejscu wytworzenia? - OpenLEX

Czy podmiot wytwarzający odpady powinien uzyskać stosowne zezwolenie, jeżeli zbiera odpady w miejscu wytworzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot nieprowadzący instalacji wytwarza odpady niebezpieczne w ilości ok. 500 kg (opakowania po olejach, zużyte oleje, akumulatory, baterie, zużyte urządzenia, chemikalia laboratoryjne itp.). Nie ma obecnie programów gospodarki odpadami, ani wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Czy podmiot powinien ubiegać się o uzyskanie zezwolenia albo wpis?

Czy w opisanej sytuacji wystarczy, że podmiot prowadzi ewidencję odpadów i posiada KPO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX