Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakłady przetwórstwa mięsnego produkują konserwy mięsne zamawiane przez Wojsko Polskie. Metalowe puszki do konserw dostarczane są do zakładu mięsnego przez polskiego wytwórcę puszek i nie posiadają żadnych napisów (brak logo producenta, składu, znaku firmowego itp.). Na gołej blasze puszki umieszcza się jedynie datę przydatności do spożycia produktu, a zakłady mięsne po napełnieniu puszek przekazują je do magazynów wojskowych.

Czy podmiot wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniu bez własnego logo rozumianego jako znak towarowy oraz bez własnej nazwy, adresu i danych firmy jest wprowadzającym na rynek produkty w opakowaniach w myśl art. 8 pkt 23 lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?