Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot, który powstał na podstawie przepisu prawa (uchwała rady gminy) w ramach realizacji zadań gminy (takich jak sprzątanie ulic oraz pobierania opłat parkingowych) jest administratorem czy współadministratorem danych osobowych osób, których dane pobierane są przez niego w ramach np. opłat parkingowych? Podmiot ten ma swój statut oraz dyrektora, który w ramach jego funkcjonowania odpowiada za cel i sposób przetwarzania danych osobowych. Czy w statucie i zadaniach tego podmiotu, którego powstanie zostało określone w uchwale rady gminy, powinny znajdować się zapisy dotyczące art. 29 RODO, w których gmina upoważnia ten podmiot do przetwarzania danych osobowych w ramach np. pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych właścicieli pojazdów oraz podpisywania tytułów wykonawczych za nieuiszczone opłaty parkingowe? Czy w statucie tego podmiotu powinny znajdować się również zapisy art. 28 ust. 3 RODO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?