Czy podmiot uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może udostępnić dane osobowe osób fizycznych, na rzecz których świadczył usługi, celem wykazania doświadczenia wymaganego w ramach tego postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łukaszyk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może udostępnić dane osobowe osób fizycznych, na rzecz których świadczył usługi, celem wykazania doświadczenia wymaganego w ramach tego postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX