Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien uzyskać nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

W 2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko. W 2020 roku decyzja została przeniesiona na inny podmiot. Obecnie podmiot ten ubiega się o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów, jednak zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) przedsięwzięcie zalicza się do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Czy w związku ze zmianą kwalifikacji przedsięwzięcia podmiot powinien ubiegać się o nową doś?

Będzie to pierwsze pozwolenie na przetwarzanie odpadów dla nowego podmiotu, jednak na to samo przedsięwzięcie poprzedni podmiot posiadał zezwolenie. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie zmian.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?