Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2018 r.

PYTANIE

Spółka prowadzi biogazownię. Wytwarzana masa pofermentacyjna, tj. poferment oznaczony kodem odpadu 19 06 06 – Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów roślinnych i zwierzęcych, na podstawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów stosowana jest na wyznaczonych gruntach ornych, udostępnionych przez rolników. Substratami wykorzystywanymi w biogazowni jest wywar z własnej gorzelni oraz odpad z magazynowania zbóż. Poza wytwarzaniem energii elektrycznej i produkcją destylatu rolniczego, Spółka nie prowadzi innej działalności.

Czy w myśl art. 107 i art. 102 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne, w zakresie przetwarzania pofermentu Spółka przetwarzająca poferment w procesie odzysku R10 obowiązana jest stosować "Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu"?

Jeśli tak, to w jakim zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?