Czy podmiot prowadzący gabinet psychologa, pedagoga i psychoterapeuty w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest... - OpenLEX

Czy podmiot prowadzący gabinet psychologa, pedagoga i psychoterapeuty w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot prowadzi gabinet psychologa, pedagoga i psychoterapeuty w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dane, które przetwarza się w trakcie sesji oraz terapii to imię i nr telefonu, czasami nazwisko, w przypadku osób niepełnoletnich imię dziecka, imię i nr telefonu rodzica, czasami nazwisko rodzica. W trakcie terapii nie dochodzi do notowania danych innych osób, które pojawiają się w trakcie (rozmów) terapii. Notatki odręczne prowadzane w notatniku/zeszycie (poza komputerem) oznaczone są imieniem klienta bez nazwiska i nr telefonu. Notatki pozbawione są danych osobowych. Numer telefonu zapisany jest w aparacie telefonicznym komórkowym w formie "Imię i nr tel" lub "Imię, nazwisko i nr tel", brak adnotacji, że jest to klient lub pacjent. Powyższy notatnik/zeszyt przechowywany jest w gabinecie w meblu biurowym zamykanym na klucz. W przypadku zapoznania się z notatkami nie ma możliwości zidentyfikowania osoby. W przypadku utraty telefonu forma zapisania pacjentów uniemożliwia zidentyfikowanie osób, gdyż nie ma możliwości odróżnienia czy jest to znajomy, rodzina czy klient/pacjent.

Czy mając powyższe na uwadze RODO ma zastosowanie w takiej sytuacji i osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (gabinet psychologa, pedagoga i psychoterapeuty) jest zobowiązana do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO czy też powołując się na art. 2 ust. 1 RODO przepisy te nie mają zastosowania, gdyż dane nie są przetwarzane w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany, a są przetwarzane tylko w sposób inny niż zautomatyzowany, ale nie stanowią części zbioru danych i nigdy nie będą stanowić części zbioru danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?