Czy podmiot prawidłowo wniósł opłatę skarbową za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne... - OpenLEX

Czy podmiot prawidłowo wniósł opłatę skarbową za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 19 kwietnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2013 r.

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód - piętrzenie, pobór i odprowadzanie. Wniosek dotyczy kompleksu 5 stawów rybnych i obejmuje wykonanie tych stawów wraz z mnichami wpustowymi i spustowymi (2 mnichy przy każdym stawie) oraz 2 zastawek piętrzących - z pierwszego piętrzenia korzystają 2 stawy, a z drugiego ok. 150 m poniżej na tym samym cieku kolejne 3 stawy. Do wniosku dołączono opłatę skarbową w wysokości 651 zł - 217 za wykonanie urządzeń, 217 piętrzenie wód powierzchniowych oraz 217 pobór i odprowadzanie.

Czy dokonana opłata jest prawidłowa?

Czy opłata za wykonanie urządzeń będzie tylko jedna w tym wypadku, czy należy dokonać opłat oddzielnie dla każdego stawu i zastawek, jako samodzielnych urządzeń wodnych?

Czy opłata za korzystanie z wód powinna być pobrana dla każdego piętrzenia oraz każdego poboru i odprowadzania dla stawów oddzielnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?