Czy podmiot powinien zwrócić się do powiatowego lekarza weterynarii z wnioskiem o otrzymanie szczegółowych wytycznych dot. procedur sanitarnych do zbierania zwierząt martwych z dróg?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Poszukuję informacji na temat działalności związanej ze zbieraniem z dróg zwierząt padłych w wyniku kolizji komunikacyjnych, co dotyczy zarówno zwierząt tzw. domowych / towarzyszących oraz zwierząt dzikich. Znalazłam informacje, iż przewożenie zwłok zwierząt powinno być zabezpieczone sanitarnie według wskazań lekarza weterynarii.

Czy podmiot powinien zwrócić się do powiatowego lekarza weterynarii z wnioskiem?

Ewentualnie jakim oraz co powinien ten wniosek zawierać, aby otrzymać szczegółowe wytyczne procedur sanitarnych do zbierania zwierząt martwych z dróg?

Znalazłam również informację, iż transport padłych zwierząt powinien odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu wyposażonych w chłodnię.

Czy to prawda?

Czy prawdą jest, iż nadzór nad takim transportem sprawuje powiatowy lekarz weterynarii?

Jeżeli tak, to w jakim zakresie oraz w jaki sposób?

Czy transportujący padłe zwierzęta winien mieć przy sobie dokument handlowy stosowany przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych KATEGORIA 2 w rozumieniu rozporządzenia nr 1069/2009 Lub ewentualnie inne dokumenty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access