Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne w myśl art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b pr.wod., pomimo że przepis ten dotyczy nowych obiektów budowlanych, a nie tych istniejących?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor posadowił na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiekt budowlany, trwale związany z gruntem. Inwestor zamierzał prowadzić sezonową działalność, przez ok. 150 dni w roku, dlatego nie uzyskał pozwolenia wodnoprawnego w myśl art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod. Zamiarem inwestora było ww. obiekt zdjąć z obszaru zagrożonego powodzią przed upływem 180 dni. Aktualnie inwestor chciałby przedmiotowy obiekt pozostawić na stałe, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Czy powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne w myśl art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b pr.wod., pomimo że przepis ten dotyczy nowych obiektów budowlanych, a nie tych istniejących?

Czy przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca winien usunąć przedmiotowy obiekt budowlany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX