Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z dachu budynku służącego do prowadzenia... - OpenLEX

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z dachu budynku służącego do prowadzenia działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Piętowska Ewa
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z dachu budynku służącego do prowadzenia działalności gospodarczej w niżej opisany sposób? Wody opadowe z dachu budynku będą gromadzone w szczelnej studni betonowej. Zgromadzona deszczówka będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych w granicach posesji podmiotu. Czy odprowadzanie do ziemi wód opadowych zgromadzonych wcześniej w studni betonowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na mocy art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 36 ust. 3 pkt 3 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., jeżeli wody opadowe z dachu są umownie uznawane jako wody czyste i nie są zaliczane do ścieków na mocy art. 9 ust. 1 pkt 14 pr. wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX