Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Jeśli podjęcie działalności w zakresie odzysku odpadów nie wiąże się z podjęciem prac budowlanych, to czy należy uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych wymaganą w myśl zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?