Czy podmiot powinien ubiegać się o decyzję środowiskową dla punktu skupu złomu, jeżeli uzyskał ją na etapie procedury związanej z decyzjami dla stacji demontażu pojazdów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot prowadzący stację demontażu pojazdów, chcąc dodatkowo prowadzić punkt skupu złomu, powinien rozszerzyć zakres decyzji dotyczącej stacji demontażu?

Jaki organ jest właściwy w opisanej sytuacji?

Czy podmiot powinien złożyć do starosty odrębny wniosek na zbieranie odpadów w ramach punktu skupu złomu?

Czy podmiot powinien ubiegać się o decyzję środowiskową, jeżeli uzyskał ją na etapie procedury związanej z decyzjami dla stacji demontażu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX