Czy podmiot powinien przekazywać wyniki pomiarów na wzorze z załącznika nr 1 rozporządzenia? - OpenLEX

Czy podmiot powinien przekazywać wyniki pomiarów na wzorze z załącznika nr 1 rozporządzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot w 2014 roku uzyskał pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Organ wydający (Prezydent Miasta) zobowiązał prowadzącego instalację do prowadzenia okresowych pomiarów emisji LZO z częstotliwością raz w roku i przekazywania nim. pomiarów do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, które wydało decyzję.

Czy podmiot powinien przekazywać wyniki pomiarów na wzorze z załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 15.12.2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2405) - dalej r.w.p.e.i.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX