Czy podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów oraz posiadający złożony wniosek o zmianę zezwolenia ma prawo do żądania wydania od przekazującego jemu odpady, oświadczenia o złożeniu wniosku o zmianę zezwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów oraz posiadający złożony wniosek o zmianę zezwolenia zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, ma prawo i na jakiej podstawie do żądania wydania od przekazującego jemu odpady, oświadczenia o złożeniu wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z ww. ustawą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX