Czy podmiot posiadający zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodach z grupy 15 01 i 20 01 podlega pod obowiązek sprawozdawczości podmiotów zbierających odpady komunalne, o którym mowa w art. 9nb u.u.c.p.g.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2020 r.

PYTANIE

Czy podmiot posiadający zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodach z grupy 15 01 (opakowania- papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale) i 20 01 (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale) podlega pod obowiązek sprawozdawczości podmiotów zbierających odpady komunalne, o którym mowa w art. 9nb ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) – dalej u.u.c.p.g.?

Mam na myśli magazynowanie (zbieranie) przed przetworzeniem na własnej instalacji.

Czy posiadając decyzję na zbieranie powyższych rodzajów odpadów (15 01 i 20 01) jedynie od innych podmiotów gospodarczych (nie osób fizycznych) również ma zastosowanie obowiązek sprawozdawczości komunalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX