Czy podmiot posiadający pozwolenie dopuszczające wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do wód na podstawie pr.wod.2001. jest zwolniony z uzyskania decyzji z art. 80 pr.wod.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot posiadający ważne pozwolenie wodnoprawne dopuszczające wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do wód, wydane na podstawie zapisów ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr.wod.2001. jest zwolniony z obowiązku pozyskania decyzji, o której mowa w art. 80 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX