Czy podmiot podstawiający na zlecenie kontenery przeznaczone na odpady wielkogabarytowe jest podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot posiada zarówno wpis do ewidencji działalności regulowanej, jak i zezwolenie na zbieranie odpadów. Podmioty takie jak szkoły, szpitale, urzędy zlecają mu usługę podstawienia kontenera i zabrania odpadów wielkogabarytowych (mebli) w kodzie 20 03 07. Gmina, na której podmiot działa nie przejęła obowiązków zagospodarowywania odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych. Podmiot nie ma stałej umowy, są to zlecenia okresowe np. raz do roku.

Czy zabierane od tych podmiotów odpady należy traktować jako odebranie odpadów komunalnych i wystawiać w BDO KPOK w trybie odbioru, czy też jako zbieranie odpadów bez KPO z wpisem w KEO jako odpady zebrane od podmiotu zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access