Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 7 października 2015 r.
Autor odpowiedzi: Piętowska Ewa
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

Czy podmiot odprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu jest zobowiązany w myśl art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) – dalej u.z.w.o.ś. do instalowania urządzeń podczyszczających?

Czy z ww. przepisu wynika bezwzględny obowiązek instalowania urządzeń podczyszczających, czy też "niezbędność" jest przesłanką ocenną?

Czy jest bezwzględny obowiązek wynikającego wprost z zapisu ustawy, czy też o konieczności zainstalowania ww. urządzeń powinien rozstrzygać władający kanalizacją, do której odprowadzane są ścieki przemysłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?