Czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości był zobowiązany w rocznym sprawozdaniu za 2022 r. zawrzeć informacje dotyczące poziomu składowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości był zobowiązany w rocznym sprawozdaniu przedkładanym wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za 2022 r. zawrzeć informacje dotyczące poziomu składowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX